Galerie


Galerie zahrnuje vybrané profilové fotografie a dokumentuje významné událost.
Průběžně fotografie z aktuálního dění jsou umisťovány na facebookový profil a Instagram.
Al Zahra 2010